JAKÝ TYP KOTLE?


Kondenzační kotel


 

Princip kondenzačního kotle

V běžném plynovém kotli teplo vzniká při spalování plynu a předává se ve výměníku vodě, která je pak přenáší dále do topného systému. Spaliny se tím ochladí a odchází komínem pryč. Kvalitní plynové kotle takto dokážou zužitkovat kolem 90 % energie spalovaného plynu.

Protože teplota spalin je nízká a nestačila by pro vytvoření dostatečného tahu v komíně, a tím k bezpečnému odvodu spalin, musí být v kondenzačním kotli vzduchový nebo spalinový ventilátor. Spaliny vstupující do komína jsou mokré. Proto komínová konstrukce musí odolávat vlhkosti a také vnitřnímu přetlaku. Průměrná účinnost kotle bývá podle okamžitého provozního stavu 96 až 104 %.

Konstrukce kondenzačních kotlů umožňuje využít kondenzační teplo, které lze získat z vodní páry ve spalinách. Po předání primárního tepla ze spalin totiž dochází k jejich dalšímu ochlazení, a jestliže teplota klesne pod rosný bod, vodní pára obsažená ve spalinách kondenzuje, a tím se její tepelná energie dodatečně předává do topného systému.

  • o 15 % vyšší účinnost než běžné plynové kotle
  • úspora plynu až o 30 %
  • nový tepelný výměník s grafitovou úpravou – zvýšení odolnosti vůči korozi, snazší odtok kondenzátu, snazší a rychlejší údržba výměníku (platí pro kotle do 24 kW)
  • vyvážený design, kvalita a elegance kotlů – vhodné pro každý prostor
  • jednoduchá montáž, ovládání a servis, bezproblémový přístup ke všem součástem kotle

Výhody kondenzačních kotlů

Jde o ekologický a energeticky úsporný kotel – proti tomu tradičnímu využije také velký díl tepelné energie, který jinak jednoduše unikne spolu se spalinami do ovzduší. Výhodou také je, že dochází k výrazné úspoře paliva, a to minimálně o 20 % ročně.

 


Běžný kotel


 

je navrhován k provozu se suchými spalinami. Nejnižší dovolená teplota vody vstupující do kotle je omezena hodnotou 60 °C. Rozsah teplot spalin je v rozsahu 120 až 180 °C. Vytápěcí soustava musí být za kotlem osazena zařízením pro zajištění dostatečně vysoké teploty vody vstupující do plynového kotle, tzv. zpátečka, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry obsažené ve spalinách a následně k nízkoteplotní korozi teplosměnné plochy v místě zaústění vstupu vody do kotle. Průměrná účinnost kotle je 91 %.